• Нашата мисияда работим активно за утвърждаване на доброто име на българската питейна индустрия, в национален и международен мащаб.
  • да предоставим надеждни и качествени информационни и рекламни услуги, съчетани с опит и висок професионализъм.
  • да бъдем в помощ както на любители, така и на утвърдени спецалисти.
  • да изградим дългосрочно сътрудничество с нашите партньори, основано на доверие, коректност и открити взаимоотношения.